Licentiemanagement en Software Procurement

Licentiemanagement is cruciaal voor kostenbeheersing en compliance. PQR helpt bij een efficiënte inkoop en het optimaal beheren van uw softwarelicenties, zowel traditioneel als in de cloud. Wij brengen uw licentiepositie in kaart en adviseren over passende contractvormen, zodat u niet teveel betaalt.
Image

Compleet en efficiënt licentiebeheer

PQR biedt verschillende oplossingen om organisaties te ondersteunen bij het beheren en inkopen van alle licenties. Zo helpen we bij het in kaart brengen van de huidige licentiepositie, waarna wij adviseren over de best passende contractvorm. Wij leveren en registreren uw licenties, zowel traditionele als public cloud licenties.

In de meeste ICT-omgevingen zien we een basis infrastructuurlaag (tegenwoordig steeds meer gebaseerd op software en/of cloud) die uit 5-10 onderdelen bestaat. Daar worden vendoren zoals Microsoft, VMware, Citrix Liquit, etc. aangevuld met security- en datarecovery oplossingen. Deze softwareoplossingen zijn nauw met elkaar verweven en in de meeste gevallen is de ICT-afdeling hiervoor het centrale aanspreekpunt.

Daar bovenop draaien de businessoplossingen zoals ERP, CRM, Servicemanagement etc. In de meeste gevallen zijn bedrijfsonderdelen of afdelingen hiervoor verantwoordelijk, inclusief het functionele beheer. Op al deze software is gecentraliseerd licentiemanagement een cruciaal proces voor zowel kostenbeheersing als compliancy. Wij kijken altijd naar het grote geheel, plus de onderlinge samenhang.

Legaal softwaregebruik

Licentiebeheer is een vak apart, zeker gezien de vaak complexe ‘end user license agreements’ van de softwarefabrikanten. Veel organisaties zijn, vaak onbewust, verkeerd gelicenseerd. Tegelijkertijd staat het voorkomen van illegaal softwaregebruik bij softwarefabrikanten hoog op de agenda. Daarnaast komt er steeds meer Europese en Nederlandse wetgeving die organisaties verplicht ‘in control’ en dus compliant te zijn. Met onze licentiebeheer-dienstverlening helpen wij u, de regels correct toe te passen.
Image

Van Healthcheck tot Software Asset Management as a Service. PQR biedt voor elke behoefte een oplossing.

Software procurement services

Organisaties gebruiken al snel software van tien of meer fabrikanten en we horen vaak van onze klanten dat dat tot ergernis en fouten leidt. PQR is de ‘one stop shop’ en single point of contact voor de inkoop en levering van alle licenties. Voor onze belangrijkste softwarevendoren bieden we een volledige licentiemanagement dienstverlening. Daarnaast bieden we, als onderdeel van Bechtle Group, procurement services voor alle vendoren, behalve degenen die geen indirecte verkoop ondersteunen. In dat laatste geval kijken we nog wel graag kritisch mee met uw onderhandelingen en contractmanagement.

Van reactief naar proactief licentiebeheer

PQR kijkt niet alleen naar de kosten, maar ook naar de toekomst. Is de goedkoopste licentievorm wel flexibel genoeg om uw behoefte van volgend jaar in te kunnen vullen? Het gaat om het totaalplaatje bij nieuwe investeringen, maar ook bij contractverlenging en uitbreidingen. Samen met u bepalen we de optimale balans tussen korte en lange termijn. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat licenties niet alleen vanuit IT moeten worden aangekocht, maar dat de business (lees: zakelijke behoefte) moet worden meegewogen bij investeringen en verleningen. Om dat samen te brengen, kijken we ruim voor het moment van verlenging naar de manier waarop dat het beste kan gebeuren.


Zullen we eens samen naar uw licenties kijken?

Neem contact met ons op om eens vrijblijvend te sparren met een licentiespecialist. Uit ervaring weten wij, dat dat al veel duidelijkheid en nieuwe inzichten kan geven. Wilt u een integrale benadering van uw licentievraagstukken? PQR kan u helpen!